Před rokem 1989 jsem jako statik spolupracoval na těchto projektech:

Praha 1, Rytířská: rekonstrukce Tylova divadla: návrh zhotovení vjezdu pro stavební techniku – podchycení průčelí budovy, energocentrum pod Rytířskou ulicí

Krkonoše: Tetřeví boudy 

Příbram, Náměstí TGM: administrativní správní budova 

Praha 2, Na Bojišti, Centrální dispečink metra: sanace „wünschových“ stropů, opláštění nejvyššího podlaží 

Příbram, Na Rynečku: obchodní dům Skalka 

Praha 2, Karlovo náměstí, Fakultní nemocnice: rekonstrukce kotelny 

Příbram, Náměstí TGM: bytový dům Soudek 

Beroun: obytný komplex panelových budov v centru 

Vlašim, kotelna: rekonstrukce a nový návrh parabolické zavěšené lanové střechy

Vlašim, Benešov: obytné komplexy panelových budov 

Karlovy Vary, hotel BRISTOL: kompletní rekonstrukce  

Praha, Pražský hrad: přístavba bašty-trafostanice při hradbách

Moskva, Čertanovo: Technické centrum ČSFR, návrh opláštění a osvětlovacích stožárů 

Ostrov Hvar: Hvězdárna

1 2 3 4 5   Zahraniční   Projekty před rokem 1989