Kladno, ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o.: kompletní statická dokumentace pro totální rekonstrukci staticky narušené konstrukce energotunelu pod Huťskou ulicí  

Kladno, ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o.: projekty menšího rozsahu: ocelové konstrukce energomostů, plošin, statické posudky porušených konstrukcí  

Kladno, ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o.: kompletní dokumentace pro výstavbu nového skladu olejů

Kladno, ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o.: kompletní dokumentace pro zřízení laboratoří

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, Energocentrum: kompletní statická dokumentace pro výstavbu nového železobetonového objektu 

Hilton Prague: statické zajištění a návrh sanace porušené ocelové konstrukce zavěšeného podhledu v kongresovém sále  

Ústí nad Orlicí, nádraží: kompletní statická dokumentace pro novostavbu nádražní haly a energocentra 

Mstětice: kompletní statická dokumentace pro novostavbu budovy Vědeckého a výzkumného centra

Kolín, letiště: kompletní statická dokumentace pro výstavbu hangáru, ocelová konstrukce + kancelářská budova + založení

Kladno, hala BIOS: vestavba 3.N.P. s kancelářemi, kompletní dokumentace                                                           

Praha 2, Albertov, Purkyňův ústav: kompletní statická dokumentace pro rekonstrukci budovy, statické zajištění porušené konstrukce posluchárny

Praha 1, Nerudova 35: kompletní statická dokumentace pro rekonstrukci budovy

1 2 3 4 5   Zahraniční   Projekty před rokem 1989