Unhošť, Skladový areál KOSKA: kompletní statická dokumentace pro výstavbu nové administrativní budovy a návrh založení celého areálu

Kladno, ZŠ a Gymnázium Plzeňská: sanace staticky narušené konstrukce montovaného skeletu, statická prováděcí dokumentace

Praha 6, Stavební fakulta ČVUT: kompletní statická dokumentace pro vestavbu nové posluchárny v budově D

Praha 1, Jungmannovo náměstí, Restaurace U Pinkasů: kompletní statická dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby totální rekonstrukce budovy

Plzeň, Areál Prazdoj, Návštěvnické centrum: kompletní statická dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby totální rekonstrukce budovy

Praha 1, Pštrossova ul., Gymnázium: kompletní statická dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby totální rekonstrukce budovy

Praha 4, Bránická vodárna v ulici Vltavanů: kompletní statická dokumentace pro totální rekonstrukci tří budova a souvisejících objektů, projekt pro stavební povolení a pro provedení, autorské dozory, památkově chráněný objekt (Arch.Kotěra)

Kladno, Švermov, Domov důchodců: návrh statického podchycení a ztužení obytné budovy, porušené vlivem poddolování

Kladno, ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o.: kompletní statická dokumentace pro totální rekonstrukci staticky narušeného objektu výsypky uhlí SEVER

Kladno, ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o.: kompletní statická dokumentace pro totální rekonstrukci staticky narušeného objektu výsypky uhlí JIH, (nerealizováno)

1 2 3 4 5   Zahraniční   Projekty před rokem 1989